Victim Support

victim support

Mae Victim Support yn elusen annibynnol sydd wedi ymroi i gefnogi pobl a effeithir gan drosedd a digwyddiadau trawmatig yng Nghymru a Lloegr.


Bydd ein gwasanaethau’n helpu pobl a effeithiwyd gan bob math o drosedd a byddwn ni’n darparu cefnogaeth gyfrinachol 24 awr y dydd, 365 dydd y flwyddyn.