Ten Percent Happier

ten percent happier

Mae gan Ten Percent Happier lyfrgell o 500+ o bensyniadau dan arweiniad ar bynciau’n amrywio o orbryder a straen i rianta a chysgu, yn ogystal â fideos, straeon tamaid a darnau i’ch ysbrydoli i wrando arnynt wrth fynd o gwmpas eich bywyd. Nid yw’r ap am ddim, ac mae cost fisol ar ôl cyfnod cychwynnol rhad ac am ddim.