StayingSafe

staying safe

Mae StayingSafe.net yn cynnig tosturi, caredigrwydd a ffyrdd hawdd o gadw pobl yn fwy diogel rhag meddyliau niweidiol a hunanladdiad, ceisio cymorth a darganfod gobaith mewn adferiad drwy fideos grymus gan bobl sydd â phrofiad byw.