notOK

notok

Mae notOK yn ap rhad ac am ddim. Mae’n cynnwys botwm mawr coch y gellir ei wthio i adael i ffrindiau agos, teulu a’r rhwydwaith gefnogi wybod fod angen help. Gall defnyddwyr ychwanegu hyd at bum cyswllt dibynadwy fel rhan o’u grŵp cefnogi felly pan fyddan nhw’n taro’r botwm panig digidol, bydd neges, ynghyd â lleoliad GPS, yn cael ei anfon at y cysylltiadau.