MindShift

mindshift

MindShift yw un o’r apiau iechyd meddwl gorau a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer arddegwyr ac oedolion ifanc sy’n gorbryderu. Yn hytrach na cheisio osgoi teimladau o orbryder, mae MindShift yn pwysleisio pwysigrwydd newid sut rydych chi’n meddwl am orbryder.