Llinell Gymorth Dementia

dementia helpline

Cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Mae’r llinell gymorth yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un o unrhyw oedran, sy’n gofalu am rywun â dementia, yn ogystal ag aelodau eraill y teulu neu ffrindiau.