LGBT Foundation

lgbt foundation

Mae LGBT Foundation yn cefnogi anghenion yr ystod amrywiol o bobl sy’n ymarddel fel lesbaidd, hoyw, deuryw a thrawsrywiol. Mae’r gefnogaeth yn helpu pobl i gynyddu’u sgiliau, eu gwybodaeth a’u hunan-hyder i wella a chynnal eu hiechyd a’u llesiant.