Hilarious World of Depression

Hilarious World of Depression

Mae iselder yn glefyd eithriadol o gyffredin ac ynysol a brofir gan filiynau o bobl, ond yn aml bydd yn cario stigma gan y gymdeithas. Mae Hilarious World of Depression yn gyfres o sgyrsiau diflewyn-ar-dafod, teimladwy a doniol gyda digrifwyr blaenllaw sydd wedi ymdrin â’r salwch hwn.