Headspace

headspace

Mae ap Headspace yn gwneud pensynnu’n hawdd. Dysgwch sgiliau meddwlgarwch a phensynnu drwy ddefnyddio’r ap am ychydig funudau bob dydd. Cewch fynediad i gannoedd o bensyniadau ar bopeth o straen a gorbryder i gysgu a chanolbwyntio. Nid yw’r ap am ddim, ac mae cost fisol ar ôl cyfnod cychwynnol rhad ac amddim.