Hafal

hafal

Mae’r elusen hon ar gyfer Cymru gyfan, sydd dan arweiniad ei haelodau, yn cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl, gyda phwyslais arbennig ar bobl â salwch meddwl difrifol a’u gofalwyr a’u teuluoedd.