Calm

calm

Mae Calm yn darparu sesiynau pensynnu dan arweiniad, straeon cyn cysgu, rhaglenni anadlu a cherddoriaeth ymlaciol i bobl sy’n profi straen a gorbryder. Nid yw’r ap am ddim, ac mae cost fisol ar ôl cyfnod cychwynnol rhad ac am ddim.