Beat

beat

Beat yw elusen anhwylderau bwyta’r DU sy’n cefnogi pobl sy’n dioddef o anhwylder bwyta neu sy’n pryderu eu bod yn dioddef, yn ogystal ag eraill a effeithir fel ffrindiau ac aelodau’r teulu.